En köksträdgård med rätt mycket snittblommor...


När vi köpte gården 2012 var det i första hand en köksträdgård som vi började bygga. Vi odlade grönsaker till oss själva och andra och vi njöt av att bli mer om mer självförsörjande för varje säsong. Idén om att vi i Sverige borde kunna odla snittblommor på friland igen har jag dock haft med mig länge och redan första året odlade vi dahlior från frö och experimenterade med olika perenners vasliv för att se vilka som kunde duga att kommersiellt användas som snittblomma. Idag har snittblommorna sprungit om grönsakerna i vår trädgård, samtidigt som odlingsytan blivit större. Totalt odlar vi ungefär ett halvt hektar där vi blandar det vi själva vill äta, med snittblommor, pumpor och annat dekorationsmaterial som levereras till lokala butiker och florister.  

Skånska snittblomsodlingar:

En mångfald som sticker ut i landskapet

Ett hundratal olika sorters blommande växter

Odlingen av snittblommor i Sverige har varit nere på nära noll under många år för att de senaste åren vara på tillbakamarsch. Nu odlar jag och de flesta av mina kollegor enligt ekologiska principer och övervägande på friland. Våra grödor erbjuder ett överflöd av föda för pollinerande insekter och utgör ofta en oas av mångfald, bland spannmålsåkrar och betesvallar.


Dahlia, Aster, Zinnia, Phlox, Lejongap, Luktärtor och Lövkoja...